Asociatia THE NEW PAGAN DAWN (NOII ZORI PAGANI) Sucursala Bacau

 

Noteaza
Păgânismul astăzi este în continuă evoluție și în creștere. Wicca a evoluat în nenumărate tulpini, iar mișcarea păgână mai largă s-a dezvoltat și s-a extins dincolo de Wicca și Vrăjitorie. Mai multe tradiții druidice sunt înfloritoare, iar vechea magie ceremonială găzduiește ca Golden Dawn și Ordo Templi Orientis au văzut o renaștere de la începutul lor. Revigorarea Păgânismului antic a stimulat o creștere incredibilă în comunitățile de căldură, elenă, reîncarnare celtică și religio-romană. Tradițiile nesfârșite ale religiilor indigene, cum ar fi Vodoo, Santeria și religiile tradiționale africane, au o voce în comunitatea religioasă mondială, cum nu au avut niciodată.

In România și Păgânismul a venit, acest lucru neputând fii oprit, iar datoria THE NEW PAGAN DAWN (Noii Zori Păgâni), abreviată TNPD este sa vă fie la dispoziție drept călăuze pe drumul vostru și drept reprezentanți solizi și de încredere pentru voi în viața cotidiană ca păgân.

Este un moment fascinant să fii păgân. Cum se înțeleg adepții credinței Wicca Dianică cu politeiștii eleniști? Cum se înțeleg Odiniștii împreună cu Druizii în comunitatea păgână? A revenit timpul Templului? Exersează magia sau este magia o parte importantă a spiritualității tale păgâne? Există puterea comunităților noastre în formele noastre non-tradiționale de organizare? Cum teologiile noastre îmbrățișează păgâni homosexuali, lesbiene, queer și transgender? Poate fii prosperitate cu adevărat din nou in Păgânism? Este revigorarea religiilor antice chiar compatibilă cu viața modernă? Cum creăm o comunitate pluralistă care cuprinde politeiștii, animiștii, panteiștii, duoteiștii, henoteiștii și păgânii de toate tradițiile? Cum exprimăm solidaritatea cu spiritualitatea, Hinduismul și Șinto-ul nativ american fără a trece linia de apropriere culturală? Trebuie să ne creștem copiii în credințele noastre sau să le permitem să își aleagă propria cale? Pot păgânii să evanghelizeze (răspândească vestea cea bună a tradițiilor noastre) și să nu facă prozelitism? Sunt termenii păgâni și vrăjitorii folositori? Cum depășim ideea că orice „păgân” este un faliment moral și etic? Cum ne facem vocile auzite ca minorități religioase?

Aici, la THE NEW PAGAN DAWN (Noii Zori Păgâni), abreviată TNPD suntem dedicați să explorăm diferitele păreri despre Păgânism în toată diversitatea, de la vrăjitoria tradițională britanică din Brazilia până la comunitățile înfloritoare din zona Bay și Paganistan pentru poporul Mari din Rusia. Sunt mulți păgâni acolo și fiecare dintre ei are o mulțime de opinii. Există multe de explorat dincolo de Wicca. Sper să vă alăturați nouă în călătoria aceasta și să formăm astfel o comunitate unită în România pentru eliberarea și reprezentarea intereselor păgânilor români!

Asociația THE NEW PAGAN DAWN (Noii Zori Păgâni), abreviată TNPD  este prima și cea mai mare organizație culturala din România care are drept scop ridicarea nivelului spiritual al oamenilor prin popularizarea informațiilor despre cultele păgâne/neopăgâne și a științelor ezoterice. Are sediul în mun. Bucuresti. În afară de promovarea informațiilor cu privire la cultele păgâne/neopăgâne și a științelor ezoterice, asociația desfășoară activități religioase, campanii de ecologizare și apărare a patrimoniului dacic, diverse activități educaționale (colocvii, conferințe, centre educaționale), sprijină dreptul de cult al adepților săi, sesiuni de practici yoga, tantra etc. 

Totodată, din 2017 suntem membri ai ILGA, iar din 20 iunie 2020 suntem membri ai Pagan Awareness Network Inc. pentru o mai bună reprezentare a drepturilor comunității păgâne din România la nivel mondial. 

Din 19 iulie 2020, Asociația THE NEW PAGAN DAWN este membră TGEU, o rețea de organizații diferite care lucrează pentru a combate discriminarea împotriva persoanelor trans și pentru a sprijini drepturile persoanelor trans.

Din data de 1 iulie 2020, Judecătoria Sectorului 2 București a admis cererea și acordă personalitate juridică petentei ASOCIAŢIA THE NEW PAGAN DAWN (NOII ZORI PĂGÂNI). Dispune înscrierea Asociaţiei în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.

Sediul THE NEW PAGAN DAWN (Noii Zori Păgâni), abreviată TNPD se află în Municipiul Bucuresti, Str. Grigore Ionescu, nr. 63, bl. T73, sc. 2, et. 4, ap. 42, sector 2. Numele Asociației este autorizat de Ministerul Justiției să fie utilizat și în limba română ca ASOCIAȚIA NOII ZORI PĂGÂNI.

Din data de 5 decembrie 2020 suntem membri ai Centrului pentru Managementul Organizațiilor Nonprofit (CMON), fondat de Asociația Young Initiative împreună cu Academia de Studii Economice București și Federația VOLUM.

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Cu sprijinul acestei finanțări aceștia ne sunt alături cu instrumente inovative și ușor accesibile care ne ajută să ne dezvoltăm ONG-ul, să ne îmbunătățim cunoștințele de management a unei organizații nonprofit sau a unei părți specifice a acesteia și să cunoaștem alți manageri de ONG-uri din țară.

Până la momentul actual sunt 245 de ONG-uri beneficiare.

Totodată din decembrie 2020 suntem membri ai Camerei Deputaților din Parlamentul Romaniei, și ne aducem aportul nostru in următoarele comisii parlamentare:

  1. Comisia pentru Minorități, Culte și Drepturile Omului;
  2. Comisia pentru Egalitate de Șanse;
  3. Comisia pentru Cultură.

Mai multe pe site-ul Camerei Deputaților, ce il puteți accesa aici.

 

Din 15 martie 2021 am devenit parteneri ai Guvernului Romaniei, in sfera consultativă și decizională prin Consiliul Economic și Social, instituție publică din România de interes național, tripartită, autonomă, constituită prin Legea 109/1997, în scopul realizării dialogului social la nivel național dintre patronat, sindicate și Guvern și a climatului de stabilitate și pace socială.

Site-ul oficial: https://www.ces.ro/consiliul-economic-si-social/ro/1

 

Mai multe despre noi pe #VotONG al CES, ce poate fi accesat aici.

 

Asociația THE NEW PAGAN DAWN, în calitatea sa de asociație cu caracter cultural, filosofic și educativ, are drept scop promovarea incluziunii sociale a minoritatilor si grupurilor de risc, ridicarea nivelului spiritual al oamenilor prin popularizarea informațiilor despre cultele păgâne/neopăgâne și despre științele ezoterice

 

Obiectivele noastre:

a. să organizeze, promoveze, coordoneze și să sprijine activitățile cultural-religioase, social-caritabile și științifice;

b. să promoveze campanii de conștientizare și educare cu privire la ceea ce înseamnă păgânismul/neopăgânismul și științele ezoterice;

c. să stabilească legături de colaborare cu alte organizații de profil din țară și din străinătate;

d. să sprijine exercitarea drepturilor și libertăților specifice ale membrilor săi în cadrul și prin mijloacele prevăzute de Statut, precum și cele derivând din reglementări și convenții interne și internaționale;

e. să promoveze proiecte care generează pagini de internet sau editarea unor publicații și cărți tematice;

f. să organizeze o bibliotecă pe teme ce țin de scopul THE NEW PAGAN DAWN;

g. să organizeze cursuri privind religiile antice și științele ezoterice;

h. să participe la expediții științifice cu caracter arheologic, atât în nume propriu cât și alături de alte organizații sau instituții;

i. să inițieze și să susțină conferințe, colocvii, seminarii și eseuri pe teme ce țin de scopul THE NEW PAGAN DAWN;

j. să promoveze o atitudine ecologică și de respect față de natură și mediul înconjurător;

k. promovarea incluziunii sociale si prevenirea saraciei in randul tinerilor si copiilor din medii de risc;

l. sa initieze demersuri si activitati cu scopul de a creste gradul de incluziune sociala a minoritatilor cultural-religioase, sexuale, etnice, nationale, rasiale, lingvistice si alte minoritati nementionate aici.

j. să promoveze o atitudine ecologică și de respect față de natură și mediul înconjurător.