Asociatia THE NEW PAGAN DAWN (NOII ZORI PAGANI) Filiala Bacău

 

Noteaza

Asociația THE NEW PAGAN DAWN, Filiala Bacău, este o organizație cu caracter cultural, filosofic și educativ, având ca scop promovarea incluziunii sociale a minorităților și grupurilor de risc, precum și ridicarea nivelului spiritual al oamenilor prin popularizarea informațiilor despre cultele păgâne/neopăgâne și despre științele ezoterice.

Ne propunem să realizăm aceste obiective prin intermediul mai multor activități și proiecte, astfel încât să avem un impact pozitiv și durabil asupra comunităților cu care lucrăm.

Obiectivele noastre includ:

a. Organizarea, promovarea, coordonarea și sprijinirea activităților cultural-religioase, sociale-caritabile și științifice care să susțină dezvoltarea și incluziunea socială a membrilor comunităților păgâne/neopăgâne și a grupurilor de risc.

b. Realizarea de campanii de conștientizare și educație, cu scopul de a informa publicul cu privire la păgânism/neopăgânism și științele ezoterice, promovând înțelegerea și respectul față de aceste culturi și practici.

c. Stabilirea de legături de colaborare cu alte organizații de profil din țară și din străinătate, pentru a lucra împreună în atingerea obiectivelor noastre comune.

d. Sprijinirea exercitării drepturilor și libertăților specifice ale membrilor noștri, conform prevederilor Statutului și reglementărilor interne și internaționale.

e. Promovarea și dezvoltarea de proiecte care să creeze pagini de internet sau să editeze publicații și cărți tematice, pentru a aduce informații relevante și valoroase comunităților interesate.

f. Înființarea unei biblioteci cu teme legate de scopul Asociației THE NEW PAGAN DAWN, pentru a oferi resurse și informații accesibile membrilor și publicului interesat.

g. Organizarea de cursuri privind religiile antice și științele ezoterice, pentru a facilita înțelegerea și aprofundarea acestor subiecte.

h. Participarea la expediții științifice cu caracter arheologic, atât în nume propriu, cât și în colaborare cu alte organizații sau instituții, pentru a susține cercetarea și explorarea culturală.

i. Inițierea și susținerea de conferințe, colocvii, seminarii și eseuri pe teme legate de obiectivele Asociației THE NEW PAGAN DAWN.

j. Promovarea unei atitudini ecologice și de respect față de natură și mediul înconjurător, pentru a încuraja responsabilitatea și grija față de lumea înconjurătoare.

k. Promovarea incluziunii sociale și prevenirea sărăciei în rândul tinerilor și copiilor din medii de risc, pentru a sprijini dezvoltarea și viitorul acestor categorii vulnerabile.

l. Inițierea demersurilor și activităților cu scopul de a crește gradul de incluziune socială a minorităților cultural-religioase, sexuale, etnice, naționale, rasiale, lingvistice și altor minorități.

Beneficiarii Asociației THE NEW PAGAN DAWN, Filiala Bacău, includ:

Comunitatea păgână/neopăgână din România și Bacău: Prin proiectele noastre, cream spații de exprimare, susținere și celebrare a identității și tradițiilor păgâne/neopăgâne. Membrii comunității păgâne/neopăgâne se reunesc în cadrul evenimentelor noastre pentru a împărtăși și promova valorile și practicile lor spirituale.
Diaspora românească: Proiectele noastre atrag și participanți din diaspora românească, oferindu-le oportunitatea de a se conecta cu rădăcinile culturale și spirituale din România și Bacău. Aceste evenimente pot crea legături puternice între comunitatea păgână/neopăgână și diaspora românească, consolidând identitatea culturală și spirituală.
Alianțe și organizații partenere: Proiectele noastre implică și colaborări cu diverse alianțe și organizații partenere care susțin valorile și obiectivele Asociației THE NEW PAGAN DAWN. Aceste parteneriate pot contribui la creșterea impactului și vizibilității evenimentelor noastre, atrăgând un public mai larg și consolidând legăturile între diversele comunități interesate de culturile păgâne/neopăgâne.
Publicul interesat de diversitate culturală și spiritualitate: Proiectele noastre pot atrage un public divers interesat de explorarea și înțelegerea culturilor păgâne/neopăgâne și a diverselor practici spirituale. Astfel de evenimente oferă o oportunitate unică de a descoperi și de a se conecta cu diferite tradiții și perspective, promovând înțelegerea și respectul față de diversitatea culturală și spirituală.

Echipa

Echipa Asociației THE NEW PAGAN DAWN, Filiala Bacău, este dedicată realizării acestor obiective și aduce laolaltă oameni pasionați și implicați în promovarea toleranței, cunoașterii și dezvoltării comunităților pe care le reprezentăm. Ne străduim să contribuim la construirea unei societăți mai incluzive, mai deschise și mai respectuoase, în care diversitatea culturală și spirituală sunt prețuite și celebrate.